حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد بازداشت شد

حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد بازداشت شد حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد بازداشت شد
دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ ۲۲:۰۵

حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد بازداشت شد

حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد بازداشت شد حجت الاسلام محسنی اژه ای برای هشتادمین کنفرانس خبری خود با خبر مهمی در میان خبرنگاران حاضر شد و گفت