برن سات بازیگر نقش فاطماگل هم پای صندوق رأی رفت

برن سات بازیگر نقش فاطماگل هم پای صندوق رأی رفت برن سات بازیگر نقش فاطماگل هم پای صندوق رأی رفت
دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ ۲۲:۵۰

برن سات بازیگر نقش فاطماگل هم پای صندوق رأی رفت

برن سات بازیگر نقش فاطماگل هم پای صندوق رأی رفت ترکیه (7 ژوئن) شاهد برگزاری بیست‌ و پنجمین انتخابات پارلمانی ترکیه در 81 استان خود بود؛ انتخاباتی که ممکن است نتیجه‌اش نظام ترکیه را از پارلمانی به ریاست‌ جمهوری تغییر دهد.