پیکر پاک یکی از 175 شهید غواص دست بسته در معرض دید گذاشته شد

پیکر پاک یکی از 175 شهید غواص دست بسته در معرض دید گذاشته شد پیکر پاک یکی از 175 شهید غواص دست بسته در معرض دید گذاشته شد
سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ ۰۲:۲۰

پیکر پاک یکی از 175 شهید غواص دست بسته در معرض دید گذاشته شد

پیکر پاک یکی از 175 شهید غواص دست بسته در معرض دید گذاشته شد در حاشیه نشست خبری سردار "سیدمحمد باقرزاده" فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستادکل