شعر غزل

شعر غزل غزل شعری زیبا از فروغ فرخزاد
سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ ۱۰:۳۷

غزل شعری زیبا از فروغ فرخزاد

غزل شعری زیبا از فروغ فرخزاد چون سنگها صدای مرا گوش میکنی سنگی و ناشنیده فراموش میکنی رگبار نو بهاری و خواب دریچه را از ضربه های وسوسه مغشوش می کنی