جهاد نکاح مردان داعش ( رابطه مرد با مرد ) در مساجد لیبی + عکس

جهاد نکاح مردان داعش ( رابطه مرد با مرد ) در مساجد لیبی + عکس جهاد نکاح مردان داعش ( رابطه مرد با مرد ) در مساجد لیبی + عکس
سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ ۱۵:۱۴

جهاد نکاح مردان داعش ( رابطه مرد با مرد ) در مساجد لیبی + عکس

جهاد نکاح مردان داعش ( رابطه مرد با مرد ) در مساجد لیبی + عکس تکفیری ها از هر حربه ای برای جذب نیرو استفاده می کنند. یکی از این حربه ها «جهاد نکاح» است.