سوختگی چشم

سوختگی چشم آیا چشم ها هم آفتاب سوخته می شوند ؟!
چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۴ ۱۰:۵۶

آیا چشم ها هم آفتاب سوخته می شوند ؟!

آیا چشم ها هم آفتاب سوخته می شوند ؟! گاهی اوقات بعد از گذراندن یک روز گرم و آفتابی در محیط باز احساس می‌کنیم چشم‌هایمان پر از شن شده و ممکن است این سئوال پیش بیاید که آیا چشم‌ها هم مانند پوست آفتاب‌سوخته می‌شوند؟