آیا چشم ها هم آفتاب سوخته می شوند ؟!

آیا چشم ها هم آفتاب سوخته می شوند ؟! آیا چشم ها هم آفتاب سوخته می شوند ؟!
چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۴ ۱۰:۵۶

آیا چشم ها هم آفتاب سوخته می شوند ؟!

آیا چشم ها هم آفتاب سوخته می شوند ؟! گاهی اوقات بعد از گذراندن یک روز گرم و آفتابی در محیط باز احساس می‌کنیم چشم‌هایمان پر از شن شده و ممکن است این سئوال پیش بیاید که آیا چشم‌ها هم مانند پوست آفتاب‌سوخته می‌شوند؟