پاکسازی معده

پاکسازی معده پاکسازی معده با خوردن رب انار
شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ ۱۳:۰۳

پاکسازی معده با خوردن رب انار

مصرف رب انار ترش و شیرین و رب سیب بعد از هر وعده غذا به تقویت و پاکسازی معده از مواد زائد کمک می‌کند.