مرز ترکیه

مرز ترکیه اوضاع متشنج در مرز سوریه و ترکیه +عکس
یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ ۱۳:۰۸

اوضاع متشنج در مرز سوریه و ترکیه +عکس

اوضاع متشنج در مرز سوریه و ترکیه +عکس مرزهای ترکیه و سوریه در روزهای گذشته با هجوم هزاران آواره سوری و درهای بسته ورود به ترکیه متشنج و ناآرام شده است.