متن تند یاسین رامین به واکنشها علیه زایمان مهناز افشار

متن تند یاسین رامین به واکنشها علیه زایمان مهناز افشار متن تند یاسین رامین به واکنشها علیه زایمان مهناز افشار
یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ ۱۳:۵۴

متن تند یاسین رامین به واکنشها علیه زایمان مهناز افشار

متن تند یاسین رامین به واکنشها علیه زایمان مهناز افشار متن زیر را یاسین رامین، پسر معاون مطبوعاتی دوران احمدی نژاد در مورد حواشی مهناز افشار و تولد فرزندش