هزینه های سفر احمدی نژاد به نیویورک

هزینه های سفر احمدی نژاد به نیویورک جزئیات جدید از هزینه های سفر احمدی نژاد به نیویورک
یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ ۱۴:۴۱

جزئیات جدید از هزینه های سفر احمدی نژاد به نیویورک

جزئیات جدید از هزینه های سفر احمدی نژاد به نیویورک وقتی رئیس دولت آمار غلط می‌داد خب خیلی‌ها هم به تبع او به تعبیری حتی کاسه داغ‌تر از آش شدند، مرتضوی هم یکی از همین افراد بود که با تخلف بر تأمین اجتماعی ریاست کرد، آن هم ریاستی خلاف قانون...