خط چشم متناسب با انواع چشمها

خط چشم متناسب با انواع چشمها خط چشم متناسب با انواع چشمها
یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ ۱۵:۱۶

خط چشم متناسب با انواع چشمها

برای درشت جلوه كردن چشم‌ها بهتر است هم بالای چشم خط بكشید و هم پایین آن؛ چون به‌طور كلی وقتی خط چشم پایین را بكشید چشم‌ها درشت‌تر جلوه می‌كنند.