زندگینامه بازیگران سریال در قلب من

زندگینامه بازیگران سریال در قلب من زندگینامه عمر در سریال در قلب من + عکس
دوشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۴ ۰۱:۳۴

زندگینامه عمر در سریال در قلب من + عکس

زندگینامه عمر در سریال در قلب من + عکس سرحان یاواش Serhan Yavaş بازیگر نقش عمر در سریال ترکی در قلب من در روز 27 مارس سال 1972 در شهر استانبول
زندگینامه بازیگران سریال در قلب من زندگینامه لیلا در سریال در قلب من + عکس
یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۴ ۲۰:۱۳

زندگینامه لیلا در سریال در قلب من + عکس

زندگینامه لیلا در سریال در قلب من + عکس ایپک کاراپینار İpek Karapınar بازیگر نقش لیلا در سریال ترکی در قلب من در روز یکم ژانويه