بروكلی

بروكلی روشهای منجمد کردن سبزیجات
دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ ۱۴:۱۴

روشهای منجمد کردن سبزیجات

سطح بیرونی هویج‌ها را با چاقوی تیز بتراشید و با آب سرد بشویید. بعد آنها را داخل آب در حال جوش قرار دهید.