ترشی زو

ترشی زو روش تهیه ترشی زو
دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ ۱۵:۴۵

روش تهیه ترشی زو

زو گیاهی خودرو و شبیه به کنگر میباشد با این تفاوت که تیغ های تیز کنگر را ندارد