غارتگر

غارتگر ضرب المثل عاقبت گرگ زاده گرگ شود
دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ ۱۵:۵۴

ضرب المثل عاقبت گرگ زاده گرگ شود

در زمان قدیم گروهی دزد غارتگر بر سر کوهی در کمین گاهی به سر می بردند و سراه غافله ها را گرفته به قتل و غارت می پرداختند