نوشیدن ادرار شتر توسط عربستانی ها

نوشیدن ادرار شتر توسط عربستانی ها توصیه سازمان بهداشت جهانی به سعودی ها: ادرار شتر ننوشید !
دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ ۲۳:۴۵

توصیه سازمان بهداشت جهانی به سعودی ها: ادرار شتر ننوشید !

توصیه سازمان بهداشت جهانی به سعودی ها: ادرار شتر ننوشید ! سازمان بهداشت جهانی، درباره نوشیدن ادرار شتر توسط عربستانی ها به علتِ احتمال دچار شدن به بیماری کرونا هشدار داد.