آخرین وضعیت دریاچه ارومیه

آخرین وضعیت دریاچه ارومیه آب دریاچه ارومیه به کمتر از ۵ درصد رسید !
سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ ۱۱:۴۲

آب دریاچه ارومیه به کمتر از ۵ درصد رسید !

آب دریاچه ارومیه به کمتر از ۵ درصد رسید ! در حال حاضر حدود ۲۰درصد از مساحت دریاچه ارومیه باقی‌مانده اما کمتر از ۵درصد آب دارد و این مسئله موجب شده هوای ارومیه و اطراف آن در زمستان ۲ درجه سردتر و در تابستان ۲ درجه گرم‌تر شود.