تجاوز در دبی

تجاوز در دبی تجاوز مأمور پلیس به مهماندار روس در دبی
سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ ۲۳:۵۱

تجاوز مأمور پلیس به مهماندار روس در دبی

تجاوز مأمور پلیس به مهماندار روس در دبی دادستانی دبی اعلام کرد که یک مأمور پلیس با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود یک تبعه روس را مرعوب و به وی تجاوز کرد.