شستشوی مغزی توسط داعش

شستشوی مغزی توسط داعش کودکان داعشی تنها 2 راه دارند
شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۴ ۱۶:۲۲

کودکان داعشی تنها 2 راه دارند

کودکان داعشی تنها 2 راه دارند گروه تروریستی داعش پس از به خدمت گرفتن کودکان، فقط 2 راه پیش روی آنان قرار می دهند.