درمان تنبلی تخمدان

درمان تنبلی تخمدان تنبلی تخمدان و علائم آن
شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۴ ۱۹:۳۰

تنبلی تخمدان و علائم آن

تنبلی تخمدان و علائم آن سندرم تخمدان پلی کیستیک که در برخی موارد از آن به عنوان کم کاری تخمدان یاد می شود