نشانه های لوزه

نشانه های لوزه علائم لوزه سوم در کودکان و درمان آن
یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ ۲۰:۳۰

علائم لوزه سوم در کودکان و درمان آن

علائم لوزه سوم در کودکان و درمان آن افزايش حجم لوزه سوم اثر فشاري بر جريان لنفاوي دارد و تخليه لنفاوي از سينوس‌ها و بيني را دچار مشکل مي‌کند