کنسرت های بهنام صفوی

کنسرت های بهنام صفوی کنسل شدن کنسرت های بهنام صفوی به دلیل جراحی مغز
سه شنبه ۲ تیر ۱۳۹۴ ۱۰:۳۲

کنسل شدن کنسرت های بهنام صفوی به دلیل جراحی مغز

کنسل شدن کنسرت های بهنام صفوی به دلیل جراحی مغز بهنام صفوی که در دو سال اخیر به دلیل وجود یک تومور در مغزش تحت معالجه بوده به تازگی با مراجعه به متخصص متوجه