فریدون علی اکبری قهرمان مچ اندازی

فریدون علی اکبری قهرمان مچ اندازی قهرمان مچ‌ اندازی کشور در استخر غرق شد
شنبه ۶ تیر ۱۳۹۴ ۲۳:۴۶

قهرمان مچ‌ اندازی کشور در استخر غرق شد

قهرمان مچ‌ اندازی کشور در استخر غرق شد رئیس جمعیت هلال احمر الیگودرز گفت: قهرمان مچ‌اندازی کشور در استخر غرق شد و جان خود را از دست داد.