قلبي

قلبي طرز تهیه ژله آبرنگی
سه شنبه ۹ تیر ۱۳۹۴ ۲۳:۰۱

طرز تهیه ژله آبرنگی

طرز تهیه ژله آبرنگی دستور ژله آبرنگی : ابتدا چند رنگ ژله ( بستگی به انتخاب خودتان دارد فقط ژله های رنگی باشد ) را با همان مقدار آب روی بسته