دعای چهاردهمین روز ماه

دعای چهاردهمین روز ماه دعای چهاردهمین روز ماه مبارک رمضان
سه شنبه ۹ تیر ۱۳۹۴ ۲۳:۵۵

دعای چهاردهمین روز ماه مبارک رمضان

دعای چهاردهمین روز ماه مبارک رمضان خدایا مؤاخذه نكن مرا در ایـن روز به لغزشها و درگذر از من در آن از خطاها و بیهودگیها و قرار مده مرا در آن نشانه تیر بلاها و آفات اى عزت دهنده مسلمانان.