سواری گرفتن کلاغ از عقاب + عکس

سواری گرفتن کلاغ از عقاب + عکس سواری گرفتن کلاغ از عقاب + عکس
پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۴ ۱۴:۱۷

سواری گرفتن کلاغ از عقاب + عکس

سواری گرفتن کلاغ از عقاب + عکس در این تصاویر یک کلاغ در حال کولی گرفتن از یک عقاب دیده می شود. این تصاویر را یک عکاس آماتور به نام "فو چان" در ایالت واشنگتن آمریکا گرفته است. او می گوید: "فقط کافی است که در جای مناسب و در لحظه درست قرار داشته باشی."