ثبت جهانی ماسوله

ثبت جهانی ماسوله دلیل ثبت جهانی نشدن ماسوله چیست ؟
پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۴ ۱۶:۲۷

دلیل ثبت جهانی نشدن ماسوله چیست ؟

دلیل ثبت جهانی نشدن ماسوله چیست ؟ مدیر پایگاه ملی شهرک تاریخی ماسوله گفت‌: حاشیه سازی، ثبت ماسوله را در یونسکو به تعویق انداخته است