مقدمات ثبت جهانی روستای تاریخی ابیانه فراهم می شود

مقدمات ثبت جهانی روستای تاریخی ابیانه فراهم می شود مقدمات ثبت جهانی روستای تاریخی ابیانه فراهم می شود
جمعه ۱۲ تیر ۱۳۹۴ ۰۳:۴۹

مقدمات ثبت جهانی روستای تاریخی ابیانه فراهم می شود

مقدمات ثبت جهانی روستای تاریخی ابیانه فراهم می شود مسعود سلطانی فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری روز چهارشنبه بازدیدی نیم روزه از روستای ابیانه داشت.