مقعد

مقعد سرطان مقعد و علائم آن
جمعه ۱۲ تیر ۱۳۹۴ ۱۵:۳۵

سرطان مقعد و علائم آن

سرطان مقعد و علائم آن سرطان مقعد (به انگلیسی: Anal cancer) یکی از انواع بیماری سرطان (تومور بدخیم) است.