اشیاء عتیقه

اشیاء عتیقه کشف اشیای 2500 ساله در کرج
جمعه ۱۲ تیر ۱۳۹۴ ۱۶:۵۰

کشف اشیای 2500 ساله در کرج

کشف اشیای 2500 ساله در کرج ارزش تقریبی این اشیاء تاریخی 40 میلیارد ریال برآورد شده است.