هفدهم ماه رمضان

هفدهم ماه رمضان دعای هفدهمین روز ماه مبارک رمضان
جمعه ۱۲ تیر ۱۳۹۴ ۲۲:۱۰

دعای هفدهمین روز ماه مبارک رمضان

دعای هفدهمین روز ماه مبارک رمضان خدایا راهنمائیم كن در آن به كارهاى شایسته و اعمال نیك و برآور برایم حاجت‌ها و آرزوهایم اى كه نیازى به سویت تفسیر و سؤال ندارد اى داناى به آنچه در سینه‌هاى جهانیان است درود فرست بر محمد و آل او پاكیزگان.