زدن رژگونه نزدیک چشم ها

زدن رژگونه نزدیک چشم ها روش زدن رژگونه با توجه به فرم صورت
شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۴ ۰۱:۴۱

روش زدن رژگونه با توجه به فرم صورت

روش زدن رژگونه با توجه به فرم صورت رژگونه زدن نیز جزو آرایش صورت است و در زیبایی صورت بسیار موثر است اگر همه ارایش ها را انجام دهیم ولی رژگونه