ماندگااری آرایش در هوای گرم

ماندگااری آرایش در هوای گرم چگونه آرایش صورت را در هوای گرم ماندگار تر کنیم؟
شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۴ ۰۳:۲۰

چگونه آرایش صورت را در هوای گرم ماندگار تر کنیم؟

چگونه آرایش صورت را در هوای گرم ماندگار تر کنیم؟ زمانی که هوا گرم و شرجی می شود آرایش زود پاک می شود و باید ماندگاری آن را در این فصول افزایش دهیم