دوام آوردن آرایش صورت در هوای گرم و شرجی و مرطوب

دوام آوردن آرایش صورت در هوای گرم و شرجی و مرطوب چگونه آرایش صورت را در هوای گرم ماندگار تر کنیم؟
شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۴ ۰۳:۲۰

چگونه آرایش صورت را در هوای گرم ماندگار تر کنیم؟

چگونه آرایش صورت را در هوای گرم ماندگار تر کنیم؟ زمانی که هوا گرم و شرجی می شود آرایش زود پاک می شود و باید ماندگاری آن را در این فصول افزایش دهیم