چطور طراوت آرایش عروسی‌را در روزهای گرم حفظ کنیم؟

چطور طراوت آرایش عروسی‌را در روزهای گرم حفظ کنیم؟ چگونه آرایش صورت را در هوای گرم ماندگار تر کنیم؟
شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۴ ۰۳:۲۰

چگونه آرایش صورت را در هوای گرم ماندگار تر کنیم؟

چگونه آرایش صورت را در هوای گرم ماندگار تر کنیم؟ زمانی که هوا گرم و شرجی می شود آرایش زود پاک می شود و باید ماندگاری آن را در این فصول افزایش دهیم