محوطه تاریخی شوش و منظر فرهنگی میمند ثبت جهانی شدند

محوطه تاریخی شوش و منظر فرهنگی میمند ثبت جهانی شدند محوطه تاریخی شوش و منظر فرهنگی میمند ثبت جهانی شدند
شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۴ ۲۳:۴۸

محوطه تاریخی شوش و منظر فرهنگی میمند ثبت جهانی شدند

محوطه تاریخی شوش و منظر فرهنگی میمند ثبت جهانی شدند محوطه باستانی «شوش» و منظر فرهنگی «میمند» در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیدند.