بهترین عمل در شب قدر

بهترین عمل در شب قدر بهترین عمل در شب قدر
یکشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۴ ۱۲:۰۵

بهترین عمل در شب قدر

بهترین عمل در شب قدر زمان هایی در زندگی انسان وجود دارد که انسان با بهره جستن از آن می تواند بهترین هایی، برای باقی روزهای زندگی خویش رقم زند.