محله ای برای فروش مواد مخدر

محله ای برای فروش مواد مخدر پیش به سمت محله شیشه و هروئین فروشها !!!
دوشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۴ ۱۲:۰۷

پیش به سمت محله شیشه و هروئین فروشها !!!

پیش به سمت محله شیشه و هروئین فروشها !!! این روزها مردم در برخی از خیابان‌ها و معابر پایتخت شاهد تبلیغات علنی فروشندگان شیشه و هروئین آن هم با قیمت مناسب هستند.