دعای بیست و یکمین روز ماه

دعای بیست و یکمین روز ماه دعای بیست و یکمین روز ماه مبارک رمضان
سه شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۴ ۲۲:۵۲

دعای بیست و یکمین روز ماه مبارک رمضان

دعای بیست و یکمین روز ماه مبارک رمضان خدایا قرار بده برایم در آن به سوى خوشنودی‌هایت راهنمایى و قرار مده شیطان را در آن بر من راهى و قرار بده بهشت را برایم منزل و آسایـشگاه اى برآورنده حاجت‌هاى جویندگان