این مد سرطان زا است !

این مد سرطان زا است ! این مد سرطان زا است !
چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۴ ۱۲:۴۴

این مد سرطان زا است !

این مد سرطان زا است ! یک استاد دانشگاه می‌گوید: «سرطان پوست نه‌ تنها یکی از شایع‌ترین سرطان‌های ناشی از استفاده