داعش زنی را به دلیل قبول نکردن جهاد نکاح سنگسار کرد + عکس

داعش زنی را به دلیل قبول نکردن جهاد نکاح سنگسار کرد + عکس داعش زنی را به دلیل قبول نکردن جهاد نکاح سنگسار کرد + عکس
چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۴ ۱۵:۴۱

داعش زنی را به دلیل قبول نکردن جهاد نکاح سنگسار کرد + عکس

داعش زنی را به دلیل قبول نکردن جهاد نکاح سنگسار کرد + عکس گروه تروریستی تکفیری داعش در شهرستان موصل یک زن را سنگسار کرد. تصمیم این گروه تکفیری برای زنانی که جهاد نکاح را انجام ندهند سنگسار است.