بازی جدید داعش

بازی جدید داعش بازی جدید داعش در کمین کودکان
چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۴ ۱۶:۲۳

بازی جدید داعش در کمین کودکان

بازی جدید داعش در کمین کودکان عناصر گروه تروریستی داعش پیش از این نیز با تولید بازی “صلیل الصوارم”، عناصر خود را قهرمان هایی به تصویر کشیدند که با دشمن – که همان ارتش های عربی است- می جنگند.