دعای روز 22 ماه رمضان

دعای روز 22 ماه رمضان دعای بیست و دومین روز ماه مبارک رمضان
چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۴ ۱۷:۱۸

دعای بیست و دومین روز ماه مبارک رمضان

دعای بیست و دومین روز ماه مبارک رمضان خدایا بگشا به رویم در این ماه درهاى فضلت و فرود آر برایم در آن بركاتت را و توفیقم ده در آن براى موجبات خوشنودیت و مسكنم ده در آن وسط‌هاى بهشت اى اجابت كننده خواسته‌ها و دعاهاى بیچارگان.