قدیمی ترین عکس از محل ضربت خوردن امام علی (ع)

قدیمی ترین عکس از محل ضربت خوردن امام علی (ع) قدیمی ترین عکس از محل ضربت خوردن امام علی (ع)
پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۴ ۱۱:۵۲

قدیمی ترین عکس از محل ضربت خوردن امام علی (ع)

قدیمی ترین عکس از محل ضربت خوردن امام علی (ع) قدیمی ترین عکس از محراب مسجد کوفه محل ضربت خوردن مولا حضرت علی علیه السلام