دختر ها از كدوم تيپ و چه نوع شخصيت پسرها خوششون مياد؟

دختر ها از كدوم تيپ و چه نوع شخصيت پسرها خوششون مياد؟ دختر ها از كدوم تيپ و چه نوع شخصيت پسرها خوششون مياد؟
پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۴ ۲۱:۴۵

دختر ها از كدوم تيپ و چه نوع شخصيت پسرها خوششون مياد؟

دختر ها از كدوم تيپ و چه نوع شخصيت پسرها خوششون مياد؟ سوالی که برای اکثر پسرها بخصوص من مطرحه اینه که معمولا دخترخانم ها از بین خواستگارهایی که براشون میاد