روش نگهداری و ارزش غذایی خرما

روش نگهداری و ارزش غذایی خرما روش نگهداری از خرما + ارزش غذایی
جمعه ۱۹ تیر ۱۳۹۴ ۱۵:۲۷

روش نگهداری از خرما + ارزش غذایی

روش نگهداری از خرما + ارزش غذایی خرما یکی از قدیمی‌ترین میوه‌های جهان است که سالیان سال قبل، برای اولین بار در کنار رود نیل در مصر دیده شد.