گزارش خواندنی CNN از واکنش‌ مردم روستای ابیانه در آستانه مذاکرات هسته‌ای

گزارش خواندنی CNN از واکنش‌ مردم روستای ابیانه در آستانه مذاکرات هسته‌ای گزارش خواندنی CNN از واکنش‌ مردم روستای ابیانه در آستانه مذاکرات هسته‌ای
جمعه ۱۹ تیر ۱۳۹۴ ۱۷:۰۸

گزارش خواندنی CNN از واکنش‌ مردم روستای ابیانه در آستانه مذاکرات هسته‌ای

گزارش خواندنی CNN از واکنش‌ مردم روستای ابیانه در آستانه مذاکرات هسته‌ای یک زن سالخورده در تلاش برای راه رفتن در کوچه ای شیب دار در روستای تاریخی "ابیانه " ایران است.