دستور تهیه کیک سیب ودارچین

دستور تهیه کیک سیب ودارچین طرز تهیه کیک سیب و دارچین
شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴ ۰۲:۱۸

طرز تهیه کیک سیب و دارچین

طرز تهیه کیک سیب و دارچین کیک سیب و دارچین یکی از کیک هایی است که در تهیه آن از ادویه استفاده می شود ترکیب سیب و دارچین طعم مطلوبی به کیک می دهد