مالاشیت گرین

مالاشیت گرین ماهی قزل‌ آلا با طعم سم سرطان زا مالاشیت گرین !
شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴ ۱۴:۱۴

ماهی قزل‌ آلا با طعم سم سرطان زا مالاشیت گرین !

ماهی قزل‌ آلا با طعم سم سرطان زا مالاشیت گرین ! خرید و فروش سم سرطان‌زا خیلی راحت‌تر از آنچه فکرش را می‌کنید، در قلب بازار تهران انجام می‌شود. سوداگران سرطان با آسودگی خیال و بدون دغدغه، «مالاشیت گرین» را برای استفاده در مزارع پرورش ماهی